Vyrábame kalendár

Robíme s deťmi kalendár na školský rok alebo možno na nový kalendárny rok. Trochu merania, trochu práce na počítači, strihania, farbenia... Nech to nie je také "otravane" jednotvárne. 

Nuž a tento rok v škole robíme základné tabuľky na informatike so šiestakmi.

Po vytlačení druháčikovia, postrihajú, vyfarbia víkendové dni, sviatky, prázdniny... všetko, čo sa učia na prvouke. Ja takýmto aktivitám hovorievam: starší mladším.

Na fotografiách je ešte úplne prvá verzia kalendára, ktorú som skúšobne robila doma s deťmi. Proste aby som vychytala ako sa hovorí muchy. 

 

Stojan je z Ikea. Odmeriame veľkosť rámiku v centimetroch, potom aj priesvitnej časti. Vo Word-e si urobíme okienko tabuľky s rozmermi vonkajšieho rámika a do nej vložíme na stred tabuľku s rozmermi priesvitného rámika. Do vnútornej tabuľky potom vpíšeme mesiac a rok a pod neho vložíme tabuľku, do ktorej vpíšeme čísla - dátumy a ak zvládame aj mená. Ak robíme kalendár so staršími deťmi, môžeme sa zahrať aj vyfarbovaním buniek podľa sviatkov, víkendov ... Či možno doplniť polopriesvitné písmená dní, ktoré sa v týždni prekrývajú z predošlého mesiaca alebo s nasledujúcim mesiacom. Potom vytlačíme, vystrihneme a vložíme do obalu. 

Ak máme menej trpezlivé deti, môžete urobiť len v kalendári čísla a vytlačiť. Ručne domaľovať sviatky, prázdniny, víkendy a podobne.