Súťaž Odkiaľ som

 ... alebo spoznajme sa navzájom
Slovensko bolo v celej svojej histórii krajinou, kde sa stretali viaceré národy, národnosti, etnické skupiny. Súvisí to s jeho polohou. Územím Slovenska prechádzali dôležité obchodné cesty, bolo súčasťou mnohonárodnostného Rakúsko – Uhorska, tvorilo spoločný štát s Českom. Preto by sa mohlo zdať, že slovenská väčšina je na iné národy a národnosti okolo seba zvyknutá. Nie vždy to bolo a je tak. Konfliktov, ktoré mali národnostný a etnický základ je v našej histórii dosť a netvoria vždy jej pozitívnu časť.

Takéto konflikty nie sú výnimkou ani dnes. Preto je veľmi dôležité viesť deti a mládež k ohľaduplnosti a pochopeniu dôležitosti multikultúrnej identity.

Občianske združenie EDUSOC vyhlasuje prvý ročník súťaže pre deti a mládež z národnostných, etnických a jazykových skupín v literárnej, výtvarnej, audiovizuálnej tvorbe zameranej na históriu komunít a multikultúrneho prostredia, z ktorých jednotlivé skupiny pochádzajú. Cieľ súťaže:
Motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity a miesta, odkiaľ pochádzajú – učiteľom prostredníctvom zapojenia svojich žiakov do súťaže pomôcť k vyučovaniu kreatívnou formou o lokálnej histórii, ktorej sa častokrát nevenuje dostatočná pozornosť, napriek tomu, že je veľmi dôležitá a väčšinou bližšia a ľahšie pochopiteľná pre deti a mladých ľudí; žiakov viesť k tomu, aby svoju históriu pochopili a vážili si ju, vedeli ju vyhodnocovať a poučiť sa z nej, a viesť tak mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti. Motivovať jednotlivé skupiny spoznávať sa navzájom, jednak medzi sebou ako aj s národnostnou väčšinou, a motivovať národnostnú väčšinu spoznávať jednotlivé národnostné menšiny a etnické skupiny.

Cieľová skupina

- Menšiny – bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská a iné neautochtónne menšiny na Slovensku, slovenská menšina v zahraničí

- Väčšina – slovenská na Slovensku

- Vekové kategórie: základné a stredné školy /od prvého ročníka základnej školy, môže každé dieťa spracovávať históriu svojej rodiny, obce, mesta, krajiny, podľa svojich schopností a možností/ Naučí sa tak pracovať s informáciami, využívať vedomosti v praxi v činnostiach, ktoré ho zaujímajú a tak formovať vzťah ku kultúre a histórii svojej rodiny, obce, mestu, krajine.../

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Občianske združenie EDUSOC.
Občianske združenie EDUSOC sa rozhodlo vyhlásiť súťaž pod názvom Odkiaľ som / Spoznajme sa navzájom/
Zakladateľmi a spolupracovníkmi tohto združenia sú pedagógovia, výskumníci, umelci, študenti. Všetci majú skúsenosti s multikultúrnym prostredím, zaoberajú sa problematikou menšín, spolužitím menšín s väčšinou ako aj menšín navzájom.
EDUSOC má za cieľ viesť učiteľov a žiakov systematicky pracovať so svojou históriou, svoje poznatky originálne spracovať v činnostiach, ktoré deti a mládež zaujímajú. Deti by tak mohli systematicky spoznávať svoje dejiny od prvého ročníka základnej školy a oboznamovať sa s históriou iných detí. Zo súťaže bude spracovaný online zborník prác, ktorý bude školám prístupný ako voľne dostupný študijný materiál. Takúto súťaž plánuje EDUSOC vyhlasovať každoročne.

Dôležité termíny
- 1. vyhlásenie súťaže / február 2021 /
- 2. prihlásenie do súťaže / do 30.6.2021/ - práce ešte nemusia byť dokončené, prihlášku zasiela škola online na adresu vyhlasovateľa
- 3. konzultačná činnosť / od vyhlásenia podujatia až po ukončenie a zaslanie prác/. Konzultačnú činnosť budú podľa potrieb a požiadaviek prostredníctvom individuálnych konzultácii, workshopov a skupinových
aktivít (osobnou alebo online formou) zabezpečovať odborníci v jednotlivých oblastiach – literárnej, audiovizuálnej, výtvarnej, historici, odborníci na menšiny, podľa potrieb prihlásených účastníkov.
- 4. Zasielanie prác na adresu vyhlasovateľa. / do 15.októbra 2021 / . Práce je potrebné zaslať online aj poštou, výtvarné práce poštou.
- 5. Hodnotenie prác v odborných komisiách / november 2021 /
- 6. Príprava prehliadky prác / november 2021 /
- 7. Vyhlásenie výsledkov súťaže a prehliadka prác / december 2021/ Súťažné kategórie:

Kategórie podľa zamerania

A/ audiovizuálna tvorba – dokument / spracovanie zvolenej témy na základe historických faktov, týkajúcich sa rôznych udalostí, života známych osobností , života bežných ľudí, rodinných príslušníkov..../ rozsah max. 15 min., v slovenskom jazyku prípadne aj dvojjazyčne (v slovenskom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny)/ prácu je potrebné zaslať poštou na dátovom nosiči na adresu organizátora aj elektronicky /
B/ audiovizuálna tvorba – voľná tvorba / voľné spracovanie zvolenej témy inšpirované konkrétnymi historickými udalosťami, osobnosťami, životom bežných ľudí, životnými príbehmi rodinných príslušníkov. / rozsah max.15.min, v slovenskom jazyku prípadne aj dvojjazyčne (v slovenskom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny) / prácu je potrebné zaslať poštou na dátovom nosiči na adresu organizátora aj elektronicky /
C/ literárna tvorba – dokument / spracovanie zvolenej témy na základe historických faktov, týkajúcich sa rôznych udalostí, života známych osobností , života bežných ľudí, rodinných príslušníkov .../ rozsah max. 4 A4, v slovenskom jazyku prípadne aj dvojjazyčne (v slovenskom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny) / prácu je potrebné zaslať v tlačenej aj elektronickej podobe na adresu organizátora
D/ literárna tvorba – voľná tvorba / voľné spracovanie, inšpirované konkrétnymi historickými udalosťami, osobnosťami, životom bežných ľud životnými príbehmi rodinných príslušníkov. / rozsah max.4A4, v slovenskom jazyku prípadne aj dvojjazyčne (v slovenskom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny) / prácu je potrebné zaslať v tlačenej aj elektronickej podobe na adresu organizátora
E/ výtvarná tvorba – výtvarné dielo vypracované ľubovoľnou technikou inšpirované príslušným historickým obdobím, historickými udalosťami, osobnosťami, životom bežných ľud, životnými príbehmi rodinných príslušníkov / výtvarné diela je potrebné zaslať poštou na adresu organizátora/

Adresa, na ktorú je potrebné zaslať súťažné práce
Občianske združenie EDUSOC Miletičova 38 821 08 Bratislava
Emailová adresa, na ktorú je potrebné zaslať práce v elektronickej podobe: kcsabayova @ gmail . com

Vekové kategórie
I. kategória: prvý stupeň základných škôl
II. kategória: druhý stupeň základných škôl, nižšie ročníky osemročných gymnázií
III. kategória: stredné školy
Pozn: V prípade nižšieho počtu prihlásených prác do súťaže sa môže, na základe rozhodnutia členov odbornej komisie, pristúpiť k zlúčeniu niektorých kategórií Technické a organizačné podmienky: Žiaci a študenti, jednotlivci aj skupiny môžu prihlásiť svoje projekty pod vedením pedagóga do niektorej z vyššie uvedených kategórii. Súťažné práce prihlasuje pedagóg. Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko pedagóga adresu školy kontaktné údaje: e-mail, telefón súťažnú kategóriu podľa zamerania názov práce/projektu
meno autora/autorov vek autora/autorov Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Hodnotenie prác a slávnostné udeľovanie cien: Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. V odbornej porote budú zastúpení odborníci z oblasti výtvarného umenia, literárnej a audio tvorby, historici, odborníci z prostredia národnostných menšín, a so skúsenosťami s prácou s národnostnými menšinami, s ktorými občianske združenie spolupracuje. Udelené budú tri ceny v každej kategórii. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v decembri 2021. Víťazní autori budú odmenení hodnotnými cenami.

Kontaktná osoba

Katarína Csabayová, kcsabayova @ gmail . com

Hľadať

Kalendár udalostí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Odkazovač

silbod

Niekto, je nám ľúto, že bol nešťastný. My takto učíme deti v škole, že všetko nemá v živote riešenie a majú sa učiť prijať prehru.

02/10/2021 - 11:39
niekto

Velkonocne bludisko. to s ktorou farbou vymalujeme vajicka, nema riesenie....
Syncek bol nestastny, ze nenasiel cestu....Alebo je to naschval?

02/10/2021 - 08:13 1
silbod

Chemykarsk,pôvodne vznikla stránka ako pomocník pre rodiny s deťmi o tvorení,varení. Matematiku som sem položila,lebo sa mi nepáčili vydané učebnice matematiky.Pokračovala som

26/09/2021 - 14:35 1
chemykarsk

Dobrý deň, bolo by dobré, keby tu bolo viac materiálov pre 2.stupeň ZŠ a napríklad aj tu dať iné testy z predmetov okrem matematiky.
Ďakujem. :)

26/09/2021 - 11:40 1
Kavalková

Ďakujem za registráciu ?

22/09/2021 - 07:29 1
silbod

Anka, po prihlásení na stránku, si daný obrázok stiahnite pomocou zelenej šípky v pravom dolnom rohu do svojho počítača. Z počítača vytlačíte.

21/06/2021 - 18:55
Anka

Dobrý deň v časti etikety a nálepky sa napr. vybraný obrázok nedá uložiť na tlač A4.

21/06/2021 - 10:12
Maja

Reklamy nám pomáhajú financovať beh stránky a sú automatické, záleží aj od vašich nastavení (prehliadač, google, cookies) ako sa zobrazia.

03/05/2021 - 18:12
Tatranska

Dobrý deň, Prečo sa na celej polovici zobrazuje reklama? To sa nedá používať. Mohli by ste s tým niečo urobiť?

03/05/2021 - 17:42
silbod

Lucia, ak si kliknete na prihlásenie sa, môžete sa prepojiť s našou webkou aj cez FB či twiter.

25/04/2021 - 16:03 1

Zrušiť

Výstavy

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Partneri