Inteligencia

Inteligencia je súbor rozumových schopností; schopnosť riešiť problémy za okolností sprevádzaných neurčitosťou.
Pod slovom inteligencia sa tiež rozumie schopnosť vyťažiť dôležité informácie z daného množstva pozorovaní, ktoré nám zabezpečia prežitie. Inteligenciu môžeme získavať po celý náš život, pričom zásadný vplyv má prostredie a spoločnosť, v ktorej jedinec žije.

Väčšina z nás si myslí, že inteligentní ľudia sa dobre učia, majú dobré známky. Je to naozaj pravda?

Náš mozog má asi 120 miliard nervových buniek. My však z nich využívame len minimálne množstvo a nie všetci rovnaké a rovnako, nie všetci si naše schopnosti rozvíjame alebo rozvíjame rovnakým smerom, aj preto rozpoznávame sedem základných druhov inteligencie.

Logicko - matematická inteligencia


Dieťa nemusí byť vôbec dobré v násobilke a môže mať dokonca problém s prechodom cez desiatku, nemusí vedieť naspamäť poučky, ale vie všetko použiť pri riešení problémov a vyvodzovaní záverov a dokonca odôvodniť vlastnými slovami, ktorými vlastne vyjadrí dané poučky.
Čo však neznamená, že musí mať dieťa jednotku z matematiky.


Telesná inteligencia


Dá sa povedať, že toto je akýsi vonkajší prejav nás všetkých. Sem môžeme zahrnúť mimiku tváre - reč tela, ktorou vyjadrujeme akí sme.
Patrí sem napríklad. Keď si dieťa sadne na stoličku kam si dá nohy, ako položí ruky. Keď prechádza po chodníku aký má krok, či vrtí zadkom ako kýva rukami. ...
Niektorí ľudia si myslia, že toto je druh inteligencie, ktorý sa dá naučiť. Možno majú pravdu - porozmýšľajte.


Komunikačná inteligencia


Je akési spojenie vyjadrovania veľmi dobrých logických úvah a zároveň vhodných gestikulácií.
Sú to deti, ktoré vedia po jednom prečítaní, či vypočutí nejakej lekcie výborne komunikovať s učiteľom, prípadne mu klásť otázky na rozvinutie témy a niekedy až na "zavedenie z témy".


Tvorivá inteligencia


Dieťa, ktoré sa nesnaží na hodine len zopakovať príklad učiteľa, ale aj vniesť do neho niečo svoje a akoby zvýšiť kredit svojho výrobku.
To však neznamená, že má vždy pomôcky na výtvarnú alebo tvorivé dielne v škole alebo odovzdá všetky úlohy na čas, čo sa zahŕňa do známky z daných predmetov.


Jazyková inteligencia


Prejavuje sa v komunikácii ústnej aj písomnej. Je to vlastne množstvo slov, ktoré je schopné dieťa použiť pri vyjadrovaní. Či pozná viac synoným, vie sa vyjadrovať opisne, použije občas aj vtipné alebo ironické slová.
Jej rozvinutie je žiaľ možné len čítaním rôznej literatúry - viac klasickej (Deti kapitána Granta a pod.).


Emocionálna inteligencia


Dieťa je empatické voči radosti a bolesti druhého.
Určite sa nezasmeje, keď spolužiakovi vyskočia slzy za nedostatočnú, ale cez prestávku sa mu prihovorí a snaží sa zmeniť tému, aby spolužiak nemyslel na svoje trápenie. Dieťa, ktoré dokáže rozumnou formou odkomunikovať konflikt medzi deťmi dospelému a požiadať ho pomoc v riešení, dokonca navrhne riešenie.


Inteligencia všedného dňa


Dieťa, ktoré sa vie rozhodnúť pri riešení bežného problému zo všedného dňa.
Zmešká autobus do školy. Vie, že príde neskoro - zdvihne telefón a zavolá spolužiakovi, že príde neskoro, aby ho ospravedlnil.
Prestane mu písať pero v strede hodiny - začne písať ceruzkou.

Samozrejme, že nemôžeme každého človeka ani nameraním IQ zatriediť do jednotlivých kategórii. Vždy existuje vo vnútri každého človeka každá z týchto stránok, len niekedy je očividnejšia jedna alebo druhá a u niektorých aj zoskupenie niektorých druhov.
To pravé orechové

Aj preto pomáhajme našim deťom a rozvíjajme ich viacerými smermi od útleho veku. Aby si vedeli v puberte vybrať, ktorá cesta je tá pravá práve pre nich. Keď nebudú poznať viacero ciest, nedáme im možnosť vytvoriť si svoju vysnívanú.

 

Hľadať

Odkazovač

Tatiana Ďurán

Dobrý deň. Prosím Vás prečo sa tie obrázky nedaju vytlačiť? Stiahla som si čísla a vobec mi to nechce otvoriť a už vobec nie vytlačit.

30/11/2021 - 10:23
silbod

Viera Baričiaková, ktorý obrázok, prosím, máte na mysli? Obrázky sú kreslené v skicári.

14/11/2021 - 17:52
Viera Baričiaková

Dobrý večer, keď si pomocou zelenej šípky stiahnem dokument, uloží ho v png a nejde vytlačiť čitateľne. Neviem, kde robím chybu...?

14/11/2021 - 17:02 1
silbod

Niekto, je nám ľúto, že bol nešťastný. My takto učíme deti v škole, že všetko nemá v živote riešenie a majú sa učiť prijať prehru.

02/10/2021 - 11:39
niekto

Velkonocne bludisko. to s ktorou farbou vymalujeme vajicka, nema riesenie....
Syncek bol nestastny, ze nenasiel cestu....Alebo je to naschval?

02/10/2021 - 08:13
silbod

Chemykarsk,pôvodne vznikla stránka ako pomocník pre rodiny s deťmi o tvorení,varení. Matematiku som sem položila,lebo sa mi nepáčili vydané učebnice matematiky.Pokračovala som

26/09/2021 - 14:35 1
chemykarsk

Dobrý deň, bolo by dobré, keby tu bolo viac materiálov pre 2.stupeň ZŠ a napríklad aj tu dať iné testy z predmetov okrem matematiky.
Ďakujem. :)

26/09/2021 - 11:40 2
Kavalková

Ďakujem za registráciu ?

22/09/2021 - 07:29 1
silbod

Anka, po prihlásení na stránku, si daný obrázok stiahnite pomocou zelenej šípky v pravom dolnom rohu do svojho počítača. Z počítača vytlačíte.

21/06/2021 - 18:55 1
Anka

Dobrý deň v časti etikety a nálepky sa napr. vybraný obrázok nedá uložiť na tlač A4.

21/06/2021 - 10:12

Zrušiť

Partneri