Odporúčame učiteľom v škôlke a...

Kniha ZAJKO HRAJKO a jeho kamaráti z farmy

je vhodná obsahom i formou pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
predstavuje v každom príbehu jedno z dvanástich domácich zvieratiek.

je čítanie s pridanou hodnotou – každý z dvanástich príbehov sa venuje jednému z najbežnejších detských konfliktov a ponúka jeho možné riešenie a spracovanie zamerané na etické a prosociálne správanie (viac sa dočítate v obsahu knihy).
reflektuje v obrázkoch i v texte štyri ročné obdobia a s nimi spojené zážitky a činnosti.

je obohatená mnohými tematickými básničkami/pesničkami, autentickú atmosféru dodávajú známe narodeninové, vianočné, novoročné vinše či piesne.

rozvíja viaceré interpersonálne a prosociálne kompetencie, ktoré sú obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe.
má veľkosť písma vhodnú na prvé čítanie.

je postavená na dynamických dialógoch, ktoré vtiahnu dieťa priamo do deja.
kladie dôraz na láskyplné vzťahy s rodičmi i so súrodencami, tiež na silu a krásu priateľstva.
príbehy sú vhodné na hudobno-dramatické stvárnenie.
kniha je vhodná pre 1. stupeň ZŠ ako prosocialny program, ako prevencia šikanovania a tiež je využiteľná na hodinách etickej a hudobnej výchovy.
Formát A4, tvrdé dosky, kvalitný lesklý papier, farebné ilustrácie, 52 strán
Súčasťou knihy sú 2 CD:
12 rozprávok a 4 krásne autorské piesne + karaoke k týmto piesňam
dej oživuje až 15 rôznych hlasov detí i dospelých

príbehy nahrali študenti literárno-dramatického štúdia Súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO Nové Zámky pod vedením Mgr. Lucii Adamcovej
rozprávkové čaro príbehom dodali svojou hudbou učitelia hudby Mgr. Gabriel Döme, Mgr. Eva Sýkorová, PhD. a Bc. Ladislav Baraňay.
každý príbeh sprevádza pekná rozprávková zvučka a autentickú atmosféru dotvárajú zvuky z gazdovského dvora a ďalšie zvuky ako napr. dážď, búrka.

Knižku si môžete objednať i vypočuť ukážky z pesničiek na www.zajkohrajko.sk