Hráme sa domino

Toto sme sa radi doma hrávali s otcom počas zimy. Dnes sa domino hrávam s dcérou. najprv sme hrávali obrázkové neskôr s bodkami a číslami. Skúste.

domino 1  domino 2

Dvaja alebo traja alebo štyria hráči si rozdelia kocky a jednu položia na stred hracej plochy. Podľa určeného poradia potom pridávajú do stredu kocky podľa počtu bodiek alebo rovnaké obrázky. Hrá sa kým sa kocky neminú. Ak niektorý hráč nemá kocku na doloženie, ide nasledujúci hráč.

domino 3  domino 4