Sivý zajac

Keď má dieťa veľmi bujnú fantáziu aj z LEGA si vie predstaviť malého sivého králika.

Možno raz ako veľká umelkyňa bude dcéra s úsmevom svojim deťom ukazovať ako sa hrávala ako malé dieťa.

zajac1  zajac2