Maľujeme erby

Tiež sa učíte v druhej  triede o erboch? O rodových erboch ako vznikli, čo si zvyčajne dávali šľachtici ako znaky na erb? O erboch miest a obcí či erboch rôznych spolkov a remeselníkov? Odporúčame vám pár námetov na maľovanie či vyfarbovanie pre zdatnejších aj menej zdatných. 

Teraz si spomínam ako pred pár rokmi som kreslila prvé maľovánky erbov pre dcéru do škôlky, neskôr do školy. A potom som si povedala, že so štvrtáčikmi je to super aktivita na informatike. Na vlastivede sa učili o Slovensku a na informatike sme kreslili erby miest, ktoré som vybrala. Nehc nie sú také zložité. Potom si každý prečítal históriu obce či mesta a s nakresleným obrázkom v ruke odprezentoval spolužiakom a pani učiteľke na vlastivede, čo o meste zistil. 

Alebo, ak si chce nejaký starší žiak opraviť známku na informatike, potom mu dám nakresliť zložitejší erb mesta ako maľovánku. Nech majú naši prváci čo maľovať a zároveň si prečítajú pri erbe maľovánky pár viet o obci.

 

   

Práce štvrtáčikov na výtvarnej výchove. Na prvom je erb chovateľa líšok, na druhom pestovateľa lesných plodov a na poslednom znak obchodu ovocie-zelenina. 

     

 

Maľovánky erbov

https://www.dobre-napady.sk/omalovanky/erby