Vtáčia búdka

Na základnej škole Veternicovej na bratislavských Dlhých dieloch sa rozhodli, že aj napriek nie práve tuhej zime, predsa len urobia pár vtáčich búdok. A nie hocijakých, ale naozaj z dreva.

 

Do školy im prišla ponuka na polotovar - proste narezané dielce, klince, obrázkový návod na zostrojenie búdky od jedného českého výrobcu hračiek. A tak pár kusov objednali.

Deti si z domu doniesli kladivá, alebo požičal pán školník a spoločne s vychovávateľkami sa pustili do toho. Na každej lavici si rozložili návod a všetky pomôcky. A tak deti nie len že zostrojili búdku, ale aj trénovali tzv. algoritmické myslenie, nakoľko museli prečítať návod, pochopiť ho a ešte ho aj dodržiavať. 

Na katedre bola však prichystaná aj preventívne lekárnička. Veru si učiteľky vydýchli, keď ju nemuseli použiť. Veď búdky robili s deťmi, ktoré nikdy kladivo v ruke nedržali a veru si neboli ani isté, či vedia čo to je.

budka budka

Táto aktivita sa stretla s úspechom nie len u detí, hlavne u rodičov.

búdka búdka

Nakoniec ich pomaľovali temperovými farbami.