Papierové stromy

 Je jeseň, opadáva lístie a akosi viac si všímame ihličnaté stromy. Omedlho bude Martina. Možno konečne príde na bielom koni. Aj preto si dnes vystrihneme ihličnatý stromček z bieleho papiera.

Základom pre tvorenie bude štvorec z bieleho papiera a jeho uhlopriečky.

Prehneme si papier akoby sme išli robiť lietadlo. Vytvoríme rovnoramenný trojuholník, pričom časť jednej uhlopriečky nám bude ukazovať výšku alebo os trojuholníka.

 K osi trojuholníka priložíme vrchné rohy papiera. Potom otočíme a urobíme aj z obrátenej strany.

 Takto zložený papier si prehneme tak, aby sme prehnuté časti trojuholníka k sebe priblížili. Tak dostaneme deltoid, v ktorom uvidíme obe uhlopriečky. Odstrihneme menšiu časť. Poprehýbaním vytvarujeme stromček. Môžeme nastrihať, aby sme vytvorili krajší ihličnatý stromček.

 

Aké stromy a iné z papiera sme modelovali v minulosti

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/tvorime-s-detmi/1211-druhy-diel

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/tvorime-s-detmi/985-tvorime-so-skolkarmi-19