Rysujeme uhly

 V tomto školskom roku geometriu začne konštrukciou uhlov. Naučíme sa rozlíšiť ostré a tupé uhly, odmerať uhol a narysovať uhol s danou veľkosťou podľa uhlomera a niektoré aj bez neho pomocou osí uhlov či naopak grafickým súčtom a rozdielom uhlov.

 Najprv si však zopakujeme rysovanie úsečiek, priamok a polpriamok i kružníc a osí úsečiek z prvého stupňa, rovnobežiek z piatej triedy a aj matematicko-geometrické značky, ktoré používame v konštrukčných úlohách. 

 

Pre zopakovanie z nižších ročníkov

rysujeme kolmice

https://www.youtube.com/watch?v=mf6Bg86dh9w&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=QiyvZ1XbyRQ&t=147s

rysujeme rovnobežky

https://www.youtube.com/watch?v=4PZUQN9o3G4 

os úsečky

https://www.youtube.com/watch?v=dwwuj92qpH8 

       

1. Narysuj úsečku s dĺžkou 96 mm. Rozdeľ ju bez merania na štyri rovnako dlhé časti. Spätne po narysovaní skontroluj či si rysoval správne. (Narysuj os úsečky. Tým dostaneš dve zhoné časti. Potom na každej z týchto častí narysuj os úsečky. Narysované budeš mať 3 osi a úsečka bude predelená na štyri časti.)

2. Narysuj ľubovoľne dlhú úsečku. Rozdeľ ju bez merania na štyri rovnako dlhé časti. 

 

Uhly

   

Čo je uhol? Uhol je časť roviny ohraničená dvomi polpriamkami začínajúcimi v jednom bode. Spoločný bod nazývame vrcholom a hraničné priamky nazývame ramenami. Uhol je nekonečný útvar, ale aj napriek tomu ho vieme odmerať. 

    

Pozrite si video: https://www.youtube.com/watch?v=9bo0dVeTz1Y 

              

 

 

 

meriame veľkosti uhla

   

Veľkosť uhla meriame v stupňoch. Stupne označujeme krúžkom vpravo hore za číselnou hodnotou. Napr.: 25°  alebo 67°   alebo 210°, pričom celý kruh má veľkosť 360°.

Menšou jednotkou sú minúty. Označujeme ich čiarkou vpravo hore za číselnou hodnotou. Napríklad: 55' alebo 100' alebo 322'. Pre ich vzájomnú premenu platí 1°= 60'.

Menšou jednotkou, s ktorou sa môžete stretnúť pri niektorých meraniach v technickom svete či medicíne alebo na vojenčine, sú sekundy. Sekundy označujeme dvomi čiarkami vpravo hore za číselnou hodnotou. Napríklad: 22"  alebo 80" alebo 900". Pre vzájomnú premenu jednotiek pri meraní veľkosti uhlov plati: 1°= 60'; 1'= 60". 

 

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=WQmqnZEq-94

            

 

Uhly delíme na priame, konvexné a nekonvexné. Priamy uhol má veľkosť 180°, lebo jeho ramená vytvárajú priamku. Konvexné uhly majú menšiu veľkosť ako 180° a zároveň väčšiu ako 0°. Nekonvexné majú veľkosť väčšiu ako 180° a zároveň menšiu ako 360°. 

V bežnom svete najviac používame konvexné uhly. Delíme ich na pravé, ostré a tupé. Pravý uhol má veľkosť 90°. Ostrý uhol má veľkosť menšiu ako 90° a zároveň väčšiu ako 0°. Tupý uhol má väčšiu veľkosť ako 90° a zároveň menšiu ako 180°.

Pozrite si video: https://www.youtube.com/watch?v=3KjUvl4SN5A 

         

1. Rozdeľ uhly: 200°, 78°, 98°, 180°, 164°, 21°, 0° na konvexné a nekonvexné. 

2. Vyber z uhlov: 200°, 78°, 98°, 180°, 164°, 21°, 0°, 72°, 89°, 99°              a) ostré.                 b) tupé.

           

 

rysujeme uhol 

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=Y9imCwgA_58

 1. Narysuj podľa videa

               a) uhol alfa s veľkosťou 50°                     b) uhol beta s veľkosťou 105°                            c) uhol gama s veľkosťou 200°

       

 

 2. Narysuj podľa postupu 

             1. Narysuj úsečku ED dlhú 7 cm.

             2. Zostroj uhol XED s veľkosťou 60°.

             3. Zostroj uhol EDY s veľkosťou 60° v rovnakej polrovine ako uhol XED.

             4. Priesečník polpriamok EX a DY pomenuj O. 

             5. Modrou farbičkou narysuj obvodové úsečky trojuholníka EDO. 

 3Narysuj podľa postupu 

             1. Narysuj úsečku KE dlhú 7 cm.

             2. Zostroj priamku r rovnobežnú s úsečkou KE vo vzdialenosti 4 cm. 

             3. Zostroj uhol KED s veľkosťou 60° v rovnakej polrovine ako je priamka r.

             4. Priesečník polpriamky ED a priamky r pomenuj L. 

             5. Modrou farbičkou narysuj obvodové úsečky trojuholníka KEL. 

 

 

os uhla

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=n0_SE2ab0Bk 

        

 

1. Narysuj uhol s veľkosťou 80°. Rozdeľ ho bez merania na štyri rovnako veľké uhly. Spätne po narysovaní skontroluj či si rysoval správne. (Narysuj os uhlu. Tým dostaneš dva zhodné uhly. Potom každý predel osou na polovicu. Narysované budeš mať 3 osi a uhol bude predelený na štyri časti.)

2. Narysuj uhol s veľkosťou 120°. Rozdeľ ho bez merania na štyri rovnako veľké uhly. Spätne po narysovaní skontroluj či si rysoval správne.

Projekt

    

 

 

Susedné a vrcholové uhly

   

 1. Narysuj uhol AXB s veľkosťou 72°. Dorysuj k nemu zelenou farbičkou vrcholový a pomenuj ho CXD. Odmeraj a zapíš veľkosť oboch uhlov.

 2. Narysuj uhol MYS s veľkosťou 144°. Dorysuj k nemu zelenou farbičkou vrcholový a pomenuj ho VYR. Odmeraj a zapíš veľkosť oboch uhlov.

    

 3. Narysuj uhol AXB s veľkosťou 72°. Dorysuj k nemu modrou farbičkou susedný uhol a pomenuj ho AXC. Premeraj veľkosť uhla AXB. Ak si správne rysoval a meral, súčet veľkostí oboch uhlov musí byť 180°.

 4. Narysuj uhol LOZ s veľkosťou 98°. Dorysuj k nemu modrou farbičkou susedný uhol a pomenuj ho VOZ. Premeraj veľkosť uhla VOZ. Ak si správne rysoval a meral, súčet veľkostí oboch uhlov musí byť 180°.

 Pozrite si videá:

 https://www.youtube.com/watch?v=UKGTW8nA6Kg 

 https://www.youtube.com/watch?v=a6MNZCi5obg 

https://www.youtube.com/watch?v=HPJ4psVEpmE 

https://www.youtube.com/watch?v=mg0Qv2PxvOg 

 

Vnútorné, doplnkové a vonkajšie uhly v rovinných útvaroch

    

 

 

Striedavé a súhlasné uhly

     

 Odporúčame video:  https://www.youtube.com/watch?v=0pv5C13cct8      a       https://www.youtube.com/watch?v=2HLCVTK1jVI 

 

Súčet a rozdiel uhlov, premena jednotiek

 1°= 60´, preto 2°= 2 . 60´=120´    alebo    3°15´= 3 . 60´+ 15´= 180´+ 15´= 195´

 60´= 1°, preto 240´= 240´: 60´= 4°     alebo       310´= 310´: 60´= 5 + zv. 10 = 5°10´

 22° + 31°18´= spočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty = 22°00´+ 31°18´= 53°18´

25°17´+ 51°41´= spočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty = 76°58´

 55°26´+ 51°41´= spočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty = 106°67´= minúty počítame len do 60, preto musíme súčet upraviť = 106°+ 60´+ 07´= 106°+ 1°+ 07´= 107°07´

59°24´- 18°= odočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty = 59°24´- 18°00´= 41°24´

59°24´- 18°09´= odočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty = 41°15´

59°- 18°15´= odočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty, v menšenci nemáme minúty, preto si ich tam "na tvrdo" dorobíme oddelením jedného stupňa k minútam = 58°60´- 18°15´= 40°45´

59°24´- 18°30´= odočítame zvlášť stupne a zvlášť minúty, preto si upravíme minúty v menšenci oddelením jedného stupňa k minútam = 58°84´- 18°30´= 40°54´

                             

                           

Odporúčame videá:

https://www.youtube.com/watch?v=QWfpKwAhFSQ  

https://www.youtube.com/watch?v=75WR6lpqmg4    (otočte si o 90°vpravo obrazovku)

https://www.youtube.com/watch?v=kb7G88TWoV0   (otočte si o 90°vpravo obrazovku)  

https://www.youtube.com/watch?v=dJDMmv1n9hw

Pracovné listy na docvičenie učiva nájdete na tejto adrese https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/hrame-sa-s-geometriou/uhly    

 

Písomky 

Ako by mohli vyzerať písomky na túto tému - plus čas a bodovanie.  

                     

 Riešenia písomiek nájdete na videách

https://www.youtube.com/watch?v=0pq9C5T1MQw 

https://www.youtube.com/watch?v=uIsDH18v1uw 

https://www.youtube.com/watch?v=sN8jMuwpi54 

 

 Videá pána Malacha zo ZŠ Nábrežie mládeže

https://www.youtube.com/watch?v=lwy2dfmRomI 

Hľadať

Odkazovač

silbod

Viera Baričiaková, ktorý obrázok, prosím, máte na mysli? Obrázky sú kreslené v skicári.

14/11/2021 - 17:52
Viera Baričiaková

Dobrý večer, keď si pomocou zelenej šípky stiahnem dokument, uloží ho v png a nejde vytlačiť čitateľne. Neviem, kde robím chybu...?

14/11/2021 - 17:02 1
silbod

Niekto, je nám ľúto, že bol nešťastný. My takto učíme deti v škole, že všetko nemá v živote riešenie a majú sa učiť prijať prehru.

02/10/2021 - 11:39
niekto

Velkonocne bludisko. to s ktorou farbou vymalujeme vajicka, nema riesenie....
Syncek bol nestastny, ze nenasiel cestu....Alebo je to naschval?

02/10/2021 - 08:13
silbod

Chemykarsk,pôvodne vznikla stránka ako pomocník pre rodiny s deťmi o tvorení,varení. Matematiku som sem položila,lebo sa mi nepáčili vydané učebnice matematiky.Pokračovala som

26/09/2021 - 14:35
chemykarsk

Dobrý deň, bolo by dobré, keby tu bolo viac materiálov pre 2.stupeň ZŠ a napríklad aj tu dať iné testy z predmetov okrem matematiky.
Ďakujem. :)

26/09/2021 - 11:40 2
Kavalková

Ďakujem za registráciu ?

22/09/2021 - 07:29 1
silbod

Anka, po prihlásení na stránku, si daný obrázok stiahnite pomocou zelenej šípky v pravom dolnom rohu do svojho počítača. Z počítača vytlačíte.

21/06/2021 - 18:55 1
Anka

Dobrý deň v časti etikety a nálepky sa napr. vybraný obrázok nedá uložiť na tlač A4.

21/06/2021 - 10:12
Maja

Reklamy nám pomáhajú financovať beh stránky a sú automatické, záleží aj od vašich nastavení (prehliadač, google, cookies) ako sa zobrazia.

03/05/2021 - 18:12

Zrušiť

Partneri